Строително-търговска компания НИКОН ЕООД, Стара Загора - строителство и продажба на недвижими имоти, търговия със строителни материали, строителни услуги, ново строителство.

Гаражи

ул. Димитър Наумов 100 - Гараж 3

адрес: Стара Загора, ул. Димитър Наумов 100

етаж: ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ

изложение: -

площ: 18.71 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция А и Секция Б - Гараж 2

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ

изложение: -

площ: 38.33 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция А и Секция Б - Гараж 3

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ

изложение: -

площ: 38.13 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция А и Секция Б - Гараж 6

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ

изложение: -

площ: 34.78 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция А и Секция Б - Гараж 15

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ

изложение: -

площ: 32.01 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 1

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Подземен етаж

изложение:

площ: 19.35 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 2

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Подземен етаж

изложение:

площ: 18.54 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 3

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Подземен етаж

изложение:

площ: 16.8 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 4

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Подземен етаж

изложение:

площ: 16.80 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 6

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Подземен етаж

изложение:

площ: 16.97 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 7

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Подземен етаж

изложение:

площ: 28.20 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 8

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Подземен етаж

изложение:

площ: 19.96 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 9

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Подземен етаж

изложение:

площ: 21.35 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 10

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Подземен етаж

изложение:

площ: 21.60 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 11

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Подземен етаж

изложение:

площ: 45.85 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 13

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Етаж 1

изложение:

площ: 31.95 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 14

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Етаж 1

изложение:

площ: 25.80 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 16

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Етаж 1

изложение:

площ: 19.67 кв.м.

Научете повече

ул. Княз Александър Батенберг 83 - Гараж 17

адрес: Стара Загора, ул. Княз Александър Батенберг 83

етаж: Етаж 1

изложение:

площ: 21.52 кв.м.

Научете повече

За контакти: Стара Загора, ул. Боруйград 71, 042 603 642, office@nikonbg.com