Строително-търговска компания НИКОН ЕООД, Стара Загора - строителство и продажба на недвижими имоти, търговия със строителни материали, строителни услуги, ново строителство.

Тристайни апартаменти

ул. Димитър Наумов 100 - ап. 1

адрес: Стара Загора, ул. Димитър Наумов 100

етаж: ЕТАЖ 2

изложение: юг-запад

площ: 120.30 кв.м.

Научете повече

ул. Димитър Наумов 100 - ап. 2

адрес: Стара Загора, ул. Димитър Наумов 100

етаж: ЕТАЖ 2

изложение: изток-север-запад

площ: 182.71 кв.м.

Научете повече

ул. Димитър Наумов 100 - ап. 3

адрес: Стара Загора, ул. Димитър Наумов 100

етаж: ЕТАЖ 2

изложение: юг-изток

площ: 293.52 кв.м.

Научете повече

ул. Димитър Наумов 100 - ап. 5

адрес: Стара Загора, ул. Димитър Наумов 100

етаж: ЕТАЖ 3

изложение: изток-север-запад

площ: 113.10 кв.м.

Научете повече

ул. Димитър Наумов 100 - ап. 6

адрес: Стара Загора, ул. Димитър Наумов 100

етаж: ЕТАЖ 3

изложение: юг-изток

площ: 100.16 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.1

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 2

изложение: юг-изток

площ: 104.45 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.2

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 2

изложение: изток

площ: 78.58 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.3

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 2

изложение: юг-изток

площ: 86.08 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.4

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 2

изложение: юг-запад

площ: 110.56 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.5

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 3

изложение: юг-изток

площ: 100.49 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.6

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 3

изложение: изток

площ: 75.84 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.7

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 3

изложение: юг-изток

площ: 86.08 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.8

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 3

изложение: юг-запад

площ: 86.34 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.9

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 4

изложение: юг-изток

площ: 100.49 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.10

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 4

изложение: изток

площ: 75.84 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.11

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 4

изложение: юг-изток

площ: 86.08 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.12

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 4

изложение: юг-запад

площ: 85.70 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.13

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 5

изложение: юг-изток

площ: 100.49 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.14

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 5

изложение: изток

площ: 75.84 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.15

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 5

изложение: юг-изток

площ: 86.08 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.16

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 5

изложение: юг-запад

площ: 85.70 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.17

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 6

изложение: юг-изток

площ: 100.49 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.19

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 6

изложение: юг-изток

площ: 86.08 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.20

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 6

изложение: юг-запад

площ: 85.70 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н. Игнатиев 59 - Секция А - Ап.22

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 7 - ТЕРАСОВИДЕН

изложение: юг-изток-запад

площ: 223.82 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.1

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 2

изложение: изток-север

площ: 94.18 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.2

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 2

изложение: юг

площ: 81.31 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.3

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 2

изложение: юг-изток-запад

площ: 91.44 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.4

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 2

изложение: запад

площ: 81.33 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.6

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 3

изложение: изток-север

площ: 89 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.7

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 3

изложение: юг

площ: 81.31 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.8

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 3

изложение: юг-изток-запад

площ: 88.54 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.11

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 4

изложение: изток-север

площ: 89 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.12

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 4

изложение: юг

площ: 81.31 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.13

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 4

изложение: юг-изток-запад

площ: 83.97 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.16

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 5

изложение: изток-север

площ: 89 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.17

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 5

изложение: юг

площ: 81.31 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.18

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 5

изложение: юг-изток-запад

площ: 83.97 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.19

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 5

изложение: запад

площ: 75.98 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.21

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 6

изложение: изток-север

площ: 89 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.22

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 6

изложение: юг

площ: 81.31 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.23

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 6

изложение: юг-изток-запад

площ: 83.97 кв.м.

Научете повече

ул. Граф Н.Игнатиев 59 - Секция Б - Ап.24

адрес: Стара Загора, ул. Граф Н.Игнатиев 59

етаж: ЕТАЖ 6

изложение: запад

площ: 75.98 кв.м.

Научете повече

За контакти: Стара Загора, ул. Боруйград 71, 042 603 642, office@nikonbg.com